Impresum

Údaje dle § 5 TMG (něm. zákona o telemédiích):

Willig Fahrzeugbau GmbH
Waldstraße 11
09241 Mühlau

Jednatel společnosti: Kurt Willig
Rejstříkový soud: Saská Kamenice
Obchodní rejstřík: HRB 3446
DIČ: DE131445684
Osoba odpovědná za obsah: Kurt Willig

Kontakt:
Telefon +49 (0)3722 60740
Fax +49 (0)3722-6074-14
info@willig-fahrzeugbau.de

 

 

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH K OBRAZOVÉMU MATERIÁLU DLE §13 URHG (NĚM. AUTORSKÉHO ZÁKONA)

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost za obsah
Dle § 7 odst.1 TMG (něm. zákona o telemédiích) odpovídáme jako poskytovatel služeb za vlastní obsah uvedený na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle § 8 až 10 TMG (něm. zákona o telemédiích) však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat zprostředkované nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které poukazují na nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecně platných zákonů tímto nejsou dotčeny. Příslušná odpovědnost je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozvíme. Jakmile se dozvíme o takovém porušování zákonů, okamžitě příslušný obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na které odkazujeme, vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. V době, kdy byl odkaz vytvořen, byly stránky, na něž odkazujeme, zkontrolovány z hlediska možného porušování zákonů. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Provádění permanentní kontroly obsahu stránek, na které odkazujeme, není únosné, pokud nemáme konkrétní důkaz o porušování zákonů. Jakmile se dozvíme o porušování zákonů, okamžitě příslušné odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úpravy, distribuce a jakékoli použití nad rámec mezí stanovených autorským právem vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a pořizování kopií těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyl obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Obsah třetích stran je zejména příslušným způsobem označen. Pokud se přesto dozvíte o porušování autorských práv, dejte nám o tom prosím vědět. Jakmile se dozvíme o porušování zákonů, okamžitě příslušný obsah odstraníme.

 

TVORBA WEBU, PROGRAMOVÁNÍ, HOSTING

Haus E / alltag & anders
Vlastník Frank Müller
Brückenstr. 13
09111 Chemnitz

www.haus-e.de/