1. INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Níže vás v souladu s čl. 13 GDPR informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, která se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) V souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR je správcem osobních údajů společnost:

Willig Fahrzeugbau GmbH
Waldstraße 11
09241 Mühlau

Kontakt:
Telefon +49 (0)3722 60740
Fax +49 (0)3722-6074-14
muehlau@willig.eu

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost:

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Sedanstraße 7
93055 Regensburg
E-Mail: kontakt@buglundkollegen.de

(3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme vaše údaje (vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno a vaše telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na vyřízení vaší záležitosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nás kontaktujete s úmyslem uzavřít smlouvu, je právním základem pro zpracování dat také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, kdy již není nezbytné je dále ukládat, příp. omezíme jejich zpracování, pokud se na ně vztahuje zákonná povinnost takové údaje uchovávat.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb nebo pokud bychom vaše údaje chtěli použít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných procesech. Přitom uvedeme také specifikovaná kritéria pro dobu uložení.

 

2. Vaše práva

(1) Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům: čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nebo výmaz: čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování: čl. 18 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování: čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů: čl. 21 GDPR,

(2) Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Příslušný dozorový orgán v otázkách ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NAVŠTÍVENÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

(1) Používáte-li webové stránky výhradně pro informativní účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytujete žádné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které našemu serveru předává váš prohlížeč. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR):

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl v časovém pásmu vůči greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/stavový kód HTTP,
 • množství přenášených dat,eweils übertragene Datenmenge
 • webové stránky, z nichž požadavek pochází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládají také soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk a přiřazují se k prohlížeči, který používáte, a díky nimž proudí určité informace na místo, které soubor cookie určuje (v tomto případě prostřednictvím nás). Cookies nemohou spouštět žádné programy ani přenášet do vašeho počítače žádné viry. Slouží k tomu, aby byla nabídka internetu uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.

(3) Použití souborů cookies:

a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je vysvětlen níže:

 • Trvalé soubory cookies (viz c).

b) Dočasné soubory cookies budou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč. Patří sem zejména tzv. session cookies. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze společné relaci přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznání vašeho počítače po návratu na naši webovou stránku. Session cookies budou odstraněny po odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookies budou automaticky vymazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookies můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

d) Nastavení svého prohlížeče můžete konfigurovat podle svých představ – např. můžete odmítnout příjem cookies třetích stran nebo všech cookies. Rádi bychom vás upozornili na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky.

 

 

 

4. INTEGRACE MAP GOOGLE

(1) Na tomto webu používáme Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovat vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a vy tak můžete pohodlně používat funkci map.

(2) Navštívíte-li webovou stránku, obdrží společnost Google informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány i údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. To se děje bez ohledu na to, zda má společnost Google k dispozici uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, vaše údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby proběhlo přiřazení k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo tvorbě svých webových stránek v souladu s poptávkou. Toto hodnocení se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména proto, aby bylo možné nabízet reklamu odpovídající poptávce a informovat ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, za tímto účelem se však musíte obrátit na společnost Google. Právním základem pro takové použití je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

(3) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001..

„U uživatelů, kteří mají obvyklý pobyt v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je příslušným správcem osobních údajů společnost Google Ireland Limited, není-li v informacích o ochraně osobních údajů pro konkrétní službu uvedeno jinak. Společnost Google Ireland Limited je společnost související s nabídkou Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.“

Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, podléhá Google podmínkám Štítu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield). Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inů naleznete v prohlášení o ochraně údajů tohoto poskytovatele. Najdete tam také další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

5. ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ V RÁMCI AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODNUTÍ/PROFILOVÁNÍ

(1) V zásadě máte právo nepodrobovat se rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vaši osobu právní dopad nebo vás obdobným způsobem významně omezuje. Tato rozhodnutí se především nesmí pravidelně zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR. Na našich webových stránkách ani v rámci souvisejícího zpracování údajů žádné příslušné procesy rozhodování nepoužíváme.